Diensten

Over ons

Filosofie

Manager en Medewerker

Organisatie:

Training

Incentive:

Bern Training biedt al 25 jaar professionele ondersteuning bij de vertaling van visie naar praktijk, afgestemd op de feitelijke vraagstelling van de organisatie.

 

Wij bieden niet alleen trainingen, maar een ‘partnership’ die verder gaat. Als partner bieden wij ondersteuning bij praktijk gerelateerde processen, waarbij kennisoverdracht, implementatie en borging gezien wordt als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Medewerkers zijn (verantwoordelijke) ondernemers.

Zij ondernemen binnen hun eigen vak- en werkgebied op basis van hun kennis, vaardigheden en talenten. De medewerkers dragen hiermee medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van zichzelf, de afdeling en de organisatie.

Managers zijn medewerker van de medewerker.

Hun primaire taak is de voorwaarden te scheppen waaronder hun team succesvol kan worden.

Onze ondersteuning heeft als doel een bijdrage te leveren aan de bewustwording van deze visie en de vaardigheden te trainen om deze toe te passen.

Veranderproces, Training, Coaching.

Cultuur, Verzuim, Job Reflex, Interim.

Functie & Onderwerp gericht.

Team- & Relatie-activiteiten.

 

©Berntraining 2015

BERN TRAINING -  Prinses Irenelaan 20 8091 AT Wezep - 0527-264525 - Info@berntraining.nl

Werken met Bern Training is een strategische keus!